شهرستان نور

برگزاری مراسم افتتاح طرح‌های تعاونی شهرستان نـور با حضور خنجری

فرماندار نور عصر دیروز در مراسم افتتاح طرح‌های تعاونی شهرستان نور اظهار کرد:قرآن در همه امور زندگی سرمشق تعیین کرده و در همه شئونات زندگی از جمله کار و کسب مسیر روشن را تعیین و معرفی کرد.

ادامه نوشته »