بایگانی برچسب: آقای دکتر علی اسماعیلی-دکتر علی اسماعیلی-علی اسماعیلی-دکتر اسماعیلی

رئیس شورای شهر چمستان:رسانه ملی کوچکترین ناهنجاری در منطقه را پوشش خبری می دهد اما نسبت به حقوق مردم کم توجه است/فقرزیرساخت آب و برق در چمستان

رئیس شورای اسلامی شهر چمستان در مسیر ترمیم شبکه چشمه آب شهر چمستان اعتراض خود را  نسبت به  فقر زیرساخت آب و برق چمستان اعلام کرد.

ادامه نوشته »

پيام تسليت دكتر علي اسماعيلي به خانواده هاي داغدار حاجيان مرحوم شهرستان نـور

به نام خداوند رحمت و مهرباني، چنان كه مي دانيد بسياري از فرزندان ايران زمين در ايام ذي الحجه امسال،پس از مدتها انتظار،فيض حضور در مراسم حج واجب پيدا كرده بودند و در پي آن نيز دل و جان خويش را مهياي اين سفر روحاني نموده و با شوقي سرشار راهي سرزمين وحي شدند.

ادامه نوشته »