بایگانی برچسب: محمد علی نائیج-نائیج-دکتر اسماعیلی-دکتر علی اسماعیلی-مردم نور و محمودآباد-نور و محمودآباد

مردم نور و محمودآباد امیدوارند که نماینده منتخب،این سرزمین را به عنوان يك الگو در عرصه هاي مختلف معرفي نماید

دکتر اسماعیلی با در نظر گرفتن اعتماد مردمان این سرزمین،به درستی می داند که جوابگویی به این اعتماد،سخت ولی شدنی است چون تجربیات موفق در عرصه ها و زمینه های متنوع،پشتوانه و مایه دلگرمی اوست.

ادامه نوشته »