تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰ - ۹:۱۷

تصاویر/ برندگان مسابقه بین المللی عکاس باغ

تصاویر/ برندگان مسابقه بین المللی عکاس باغ

این رویداد بزرگترین مسابقه و نمایشگاه پیشرو در زمینه باغ، گل و گیاه و گیاهشناسی جهان است: منبع: اسپوتنیک

این رویداد بزرگترین مسابقه و نمایشگاه پیشرو در زمینه باغ، گل و گیاه و گیاهشناسی جهان است:
منبع: اسپوتنیک