پیام تبریک رییس شورای بخش مرکزی و رییس هیات فوتبال شهرستان نور به مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و مردم کشتی دوست استان مازندران

پیام تبریک رییس شورای بخش مرکزی و رییس هیات فوتبال شهرستان نور به مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و مردم کشتی دوست استان مازندران

احمد قاسمی رییس شورای اسلامی بخش مرکزی و رییس هیات فوتبال شهرستان نور، در پیامی موفقیت کشتی گیران مازندرانی را مدیر کل اداره ورزش و جوانان و مردم کشتی دوست و قهرمان پرور استان مازندران تبریک گفت.