مدیر کارخانه افرنگ نور: تولید سالانه این کارخانه تا ۱۲۰۰۰ تن در سال افزایش می باشد/ مشکلات مختلف نفس تولید را گرفته است

مدیر کارخانه افرنگ نور: تولید سالانه این کارخانه تا ۱۲۰۰۰ تن در سال افزایش می باشد/ مشکلات مختلف نفس تولید را گرفته است

کارخانه افرنگ نور از سال ۱۳۷۴ شروع به کار نمود و در حال حاضر با تولید سالانه ۸۰۰۰ تن در زمینه تولید کاغذ لاینر و فلوتینگ در حال فعالیت می باشد و به امید خدا پس از تکمیل و پایان فاز سوم طرح توسعه، تولید سالانه این کارخانه تا ۱۲۰۰۰ تن در سال قابل افزایش می باشد.